Spårvagnarna i Göteborg under perioden 1965-67

ett litet fotogalleri över spårvagnarna i Göteborg under tiden 1965 - 1966.

Etablerad 15 September 1996, uppdaterad 2 Februari 2005

In English, thank you

Göteborg ( Gothenburg ), i syd-västra Sverige
  • Sveriges andra stad
  • 600.000 innevånare
  • hamnanläggningar , industrier ( ex Volvo ), universitet
  • färjeförbindelser till England, Danmark, Norge and Tyskland
  • Spårvagnarnas debut 1879
  • Elektrifieringen började 1902
  • Spårvidd, 1435 mm

spårvagn,tram,streetcar,strassenbahn,göteborg,gothenburg
Linje 9 vid Järntorget, Maj 1965.

spårvagn,tram,streetcar,strassenbahn,göteborg,gothenburg
Extra vagnar för rusningstrafiken vid vagnhallen Stampen, 1965.

spårvagn,tram,streetcar,strassenbahn,göteborg,gothenburg
Typ M28 på Liseberg under "Spårvägens Dag", Aug 1965.

spårvagn,tram,streetcar,strassenbahn,göteborg,gothenburg spårvagn,tram,streetcar,strassenbahn,göteborg,gothenburg
spårvagn,tram,streetcar,strassenbahn,göteborg,gothenburg spårvagn,tram,streetcar,strassenbahn,göteborg,gothenburg
spårvagn,tram,streetcar,strassenbahn,göteborg,gothenburg spårvagn,tram,streetcar,strassenbahn,göteborg,gothenburg
spårvagn,tram,streetcar,strassenbahn,göteborg,gothenburg spårvagn,tram,streetcar,strassenbahn,göteborg,gothenburg
spårvagn,tram,streetcar,strassenbahn,göteborg,gothenburg
spårvagn,tram,streetcar,strassenbahn,göteborg,gothenburg
Innan Dagen H kom , 3 September 1967, använde man sig av spårvagnar fr vänstertrafik i kombination med nylevererade högervagnar eller ombyggda dito, för att på så sätt utnyttja dessa, samt få en smidig övergång.
Därför var denna kombination tämligen vanlig, både före och efter dagen H.
Detta tåg är på väg att passera kameran på vänstra sidan.


Copyright Leif Spångberg,
Stockholm, 1964-2005
www.tramways.com

Email